Nodeark Ecosystem™

Molntjänsten där du som användare styr vad dina spelare skall visa, ladda upp material och skapa dina spellistor.

Systemet som man kan använda från dina datorer, telefoner och surfplattor.

Med vårt Nodeark Ecosystem™ har vi skapat ett lättanvänt och stabilt användargränssnitt för dina Nodeark media spelare. Grundtanken är att du genom drag-and-drop skall kunna styra dina spelare och enkelt välja vilka mallar och layouter som skall göras. Enkelt och smidigt och utan programmering.

Att framställa fantastisk marknadskommunikation betyder naturligtvis ingenting om man inte kan distribuera den på ett effektivt sätt. Det handlar ju både om att kommunikations-mottagaren skall se vad du skapat men också kunna konsumera den på ett effektivt sätt.

Detta uppnås ju när kommunikationen är engagerande, intressant och intrycksgivande. På Nodeark vet vi hur man kan använda digital marketing och digital signage för att uppnå detta, oavsett om det handlar om lokala, regionala eller globala implementationer.

En annan viktig del av vår filosofi är att du som användare inte skall behöva anpassa ditt nuvarande arbetssätt till systemet utan systemet själv skall bygga på arbetsflödena som redan finns ute på arbetsplatserna. Något som resulterat i all systemet klarar av väldigt många olika filformat (så du slipper konvertering) och att vi skapat vår Powerpoint® plugin så att du kan använda dig av allt det fina material du redan skapar för övriga ändåmål.

Simplicity

After 5 minutes of training just about anyone can use our system and clients.

Stability

Linux-based devices with all the protection that goes with that.

Technology

Our clients automatically connect to our servers and can be used at any venue and location. With or without Internet connection.

Flexibility

Our clients can be remotely controller from any computer. Anywhere. And from an iPad or iPhone as well.

Nodeark Ecosystem™ genomgång
Nodeark Powerpoint® plugin
TOP