Välj bland våra fantastiska lösningar.

Klicka nedan för att läsa mer.

Vi har utvecklat ett antal olika applikationer som kan köras på våra spelare. Applikationen styr vilka funktioner som används både i själva spelaren och i Ecosystemet. Applikationen aktiveras och laddas ner automatiskt på spelaren genom att användaren slår in det köpta serienumret på menyn för licensaktivering i Ecosystemet.

Nedan kan du läsa mer om respektive applikation. Gemensamt för dem alla är att det är enkelt att publicera ut nytt material, du kan ladda upp alla vanliga typer av filer såsom filmer, bilder och presentationer. Du kan också koppla och visa websidor och strömmande film. Någon som också skiljer våra applikationer från övriga är att det är drag-och-släpp som gäller. Utan att använda krångliga mallar och programmering.

Nodeark Media Station™

För dig som vill kunna visa bilder, filmer och presentationer.

Nodeark Promo Station™

För dig som vill kunna sälja annonsplatser.

Nodeark Arena Station™

För dig som använder dig av LED perimetrar på idrottsplatser, arenor och liknande.

Nodeark Tablet Station™

För dig som vill kunna visa innehåll mobilt.
TOP